Μηχανοστάσιο

Μηχανοστάσιο
Σε κάθε σχέδιο κατασκευής πισίνας, τα εντοιχισμένα εξαρτήματα και οι σχάρες αποτελούν βασικά στοιχεία που εξασφαλίζουν την καλή ανακυκλοφορία του νερού. Η επιλογή τους και η στρατηγική τοποθέτησή τους στη δεξαμενή της πισίνας καθορίζουν την καλή λειτουργία του κυκλώματος και την άριστη ποιότητα του νερού. Με ένα καλό κύκλωμα ανακυκλοφορίας του νερού κάνουμε οικονομία στο χρόνο συντήρησης της πισίνας, στην ποσότητα του απαραίτητου προϊόντος για τη χημική επεξεργασία του νερού και στην αναγκαία ενέργεια για συντήρηση και θέρμανση.